Phương Thức Thanh Toán

 
 

1. Thanh Toán Qua Chuyển Khoản Ngân Hàng

Vietcombank Chi nhánh Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0071000786946 
Tên tài khoản: Nguyen Thi Xuan Thao
  
 
Bank of America 
ThaoNguyen
325087508682
 EastVale
 

2. Thanh Toán Qua Paypal

Email: trinh.nini@yahoo.com