Vòng Đôi Gỗ Đàn Hương

Liên hệ

“Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp,
Hồi đầu dĩ cách vạn trùng nhai”
Hàng bao nhiêu trăm năm trước,
Chính đại thi hào Cụ Nguyễn Du đã nhắc đến loại cây này bằng hai câu thơ này.
(Dịch nghĩa: Đốt một nén đàn hương để tiêu tan cái nghiệp chướng cho trí tuệ gây ra – Quay đầu nhìn lại đã cách muôn trùng lớp núi)

Call Now Button