Trầm Hương Hạt Khúc (Trầm chìm)

Liên hệ

 

“Củi kia chen lộn với trầm,

Lựa sao cho khéo kẻo lầm hỡi em!

Dó lâu năm, dó lại sinh kỳ
Đá kia lăn lóc có khi thành vàng..”
Call Now Button