Phụ Kiện Lu Thống Ngọc Bích (Nephrite Jade)

Liên hệ

Ngọc Bích Lu Thống như này làm mặt dây chuyền đeo cũng xinh, mix vòng trầm, vòng ngọc thì cũng quá lung linh.
Quý Nhân chỉ cần nói là ưng như nào,
còn lại thì để Chợ Bùa Mê lo. ❤
Call Now Button