Vòng Trầm Hương 108 hạt

Liên hệ

Vòng trầm hương luôn là món trang sức bất ly thân mỗi khi rời khỏi nhà của Ni,
luôn là món trang sức trân quý giữa bao nhiêu món trang sức sa xỉ mà Ni sở hữu.
Hôm nào nhỡ quên là phải chạy về lấy đeo, trong xe mình cũng treo đức Phật Di Lạc trầm hương được chạm khắc tinh tế.
Có kiêng có lành.
Là vậy!
Call Now Button